PTX-2V2

Genuine PTX2-V2, 2 button remote handset 434 MHz